Posted by: kruoiyn | 08/01/2011

บรรยากาศ

อากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซต่างๆ รวมทั้งไอน้ำที่ระเหยมาจากแหล่งน้ำต่างๆ ด้วย นักวิทยาศาสตร์แบ่งอากาศออกเป็น 2 ชนิด คือ อากาศแห้ง หมายถึงอากาศที่ไม่มีไอน้ำอยู่ด้วยและอากาศชื้น หมายถึงอากาศที่มีไอน้ำปนอยู่ด้วยตามปกติ ในบรรยากาศมีไอน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 0 ถึง 4 ของอากาศทั้งหมด ไอน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน ลม พายุ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง โดยทั่วไปแล้วอากาศแห้งมีส่วนผสมของก๊าซโดยประมาณ
ดังตาราง
ตารางแสดงส่วนประกอบของอากาศแห้ง
ก๊าซที่เป็นส่วนประกอบของอากาศ ปริมาณ(ร้อยละโดยประมาณ)
ไนโตรเจน 21
ออกซิเจน 7
อาร์กอน 0.9
คาร์บอนไดออกไซด์ 0.3
ก๊าซอื่นๆ 0.4

โดยปกติโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีอากาศแห้งโดยแท้จริง อากาศทั่วไปเป็นอากาศชื้น ถ้าอากาศชื้นมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ก็จะมีไอน้ำปนอยู่ประมาณ 40 กรัม
การแบ่งชั้นบรรยากาศ
แบ่งโดยใช้อุณหภูมิ เป็นเกณฑ์
1. ชั้นโทรโพสเฟียร์ (troposphere) เป็นบรรยากาศที่เราอาศัยอยู่ ระยะความสูงไม่เกิน
12 km ในชั้นนี้อุณหภูมิของอากาศจะค่อยๆลดลงตามระดับความสูง มีอากาศหนาแน่นและมีไอน้ำมาก มีลักษณะทางลมฟ้าอากาศ เช่นมีเมฆ หมอก ฝน ลม พายุ
2. ชั้นสตราโตสเฟียร์ (stratosphere) อยู่เหนือชั้นโทรโพสเฟียร์ ขึ้นไปจนถึงระดับ
ความสูงประมาณ 50 km มีแก๊สโอโซนในปริมาณมาก อุณหภูมิค่อนข้างคงที่หรือสูงขึ้นเล็กน้อยตามความสูงที่เพิ่มขึ้น
3. ชั้นมีโซสเฟียร์(mesosphere) อยู่เหนือชั้นสตราโตสเฟียร์ ขึ้นไปจนถึงระดับความสูง
ประมาณ 80 km อุณหภูมิลดลงตามระดับความสูง
4. ชั้นเทอร์โมสเฟียร์(thermosphere) อยู่เหนือชั้นมีโซสเฟียร์ ขึ้นไปจนถึงระดับความสูง
ประมาณ 400-500 km อุณหภูมิของบรรยากาศชั้นนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงความสูง 100 km แรก หลังจากนั้นอัตราการสูงขึ้นของอุณหภูมิจะลดลง บรรยากาศชั้นนี้ร้อนมาก อุณหภูมิประมาณ 1,227-1,727 องศาเซลเซียส
แบ่งโดยใช้สมบัติสมบัติของก๊าซในบรรยากาศเป็นเกณฑ์
1. ชั้นโทรโพสเฟียร์ (troposphere) อยู่ติดกับผิวโลกขึ้นไปสูง 12 km ส่วนผสมของ
อากาศที่สำคัญคือ ไอน้ำ มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นมาก
2. ชั้นโอโซโนสเฟียร์ (ozonosphere) อยู่เหนือชั้นโทรโพสเฟียร์ ขึ้นไปจนถึงระดับ
ความสูงประมาณ 50-55 km มีก๊าซโอโซนในปริมาณมาก
3. ชั้นไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere) อยู่เหนือชั้นโอโซโนสเฟียร์ ขึ้นไปจนถึงระดับ
ความสูงประมาณ 600 km อากาศมีน้อยมากและเกิดการแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า ที่เรียกว่า ไอออน ทำให้บรรยากาศในชั้นนี้มีสมบัติทางไฟฟ้า ช่วยในการสื่อสารวิทยุโดยสะท้อนคลื่นวิทยุกลับมายังผิวโลก ทำให้มนุษย์ส่งคลื่นวิทยุไปยังส่วนต่างๆของโลกได้เป็นระยะทางไกลๆ
4. ชั้นเอกโซสเฟียร์ (exosphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่นอกสุดที่ห่อหุ้มโลก บรรยากาศในชั้นนี้จะค่อยๆกลืนกับอวกาศจนยากที่จะกำหนดว่ามีขอบเขตเท่าใด บรรยากาศชั้นนี้มีก๊าซที่เบา เช่น ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮีเลียม
ประโยชน์ของชั้นบรรยากาศ
1. ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต เช่น ช่วงกลางวันก็ไม่ร้อนจนเกินไป ช่วงกลางคืนก็ไม่เย็นจนเกินไป เนื่องจากกลางวันอากาศจะช่วยดูดกลืนความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้บางส่วน และกลางคืนจะช่วยระบายความร้อน
2. ช่วยป้องกันรังสีต่างๆที่เป็นอันตราย เช่น รังสีอัตราไวโอเลต จะถูกก๊าซโอโซนดูดซับไว้บางส่วน ทำให้มนุษย์ได้รับรังสีนี้ในปริมาณความเข้มที่เหมาะสม ถ้ามนุษย์ได้รับรังสีนี้มากเกินไปจะทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนัง
3. ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุภาคต่างๆที่มาจากนอกโลก เช่น อุกกาบาต จะเกิดการ
ลุกไหม้เพราะเสียดสีกับอากาศก่อนจะตกลงสู่ผิวโลก
4. ส่วนผสมของก๊าซต่างๆใช้ในการดำรงชีวิต เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ก๊าซออกซิเจนใช้ในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: